ตำแหน่งงาน
วิศวกรประมาณราคา
1. วิศวกรระบบระบบไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง
2. วิศวกรระบบสุขาภิบาล 1 ตำแหน่ง

วันเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
   –   ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำงาน 08.00-18.00 น.
   –   ออฟฟิศ สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

   – ถอดแบบ , ทำราคา , เปรียบเทียบราคา , ทำ BOQ , วางแผนการสั่งซื้อและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   – ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก งานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

   –  ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปี ขึ้นไป
   –   วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีขึนไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   –  มีความขยัน อดทน รอบคอบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
   –  มีประสบการณ์ทางด้านการประมาณราคาอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
   –  มีทักษะในการใช้โปรแกรม Excel เป็นอย่างดี สามารถใช้ Auto CAD พื้นฐานได้

สถานที่ปฏิบัติงาน