ตำแหน่งงาน
พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน
ไซต์งาน Andaz Resort Pattaya อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รายละเอียดงาน

   –   จัดเตรียมรายละเอียดของแบบ และข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำ
        Shop drawing และจัดทำแผนการจัดทำ drawing ภายใน
   –   จัดทำแบบ Shop drawing งานระบบไฟฟ้า
   –   สามารถ Combine แบบ ตรวจสอบแบบ ประสานงานที่เกี่ยวกับแบบได้

คุณสมบัติ

   –   ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
   –   วุฒิการศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
   –   มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานระบบประกอบอาคารประเภทอาคารสูง
        คอนโด รีสอร์ทด้านงานระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
   –   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto cad ได้เป็นอย่างดี
   –   สามารถใช้โปรแกรม Revit/BIM ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   –   มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
   –   สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   –   มีภูมิสำเนาหรือที่พักในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หรือสามารถเดินทางไปทำงาน
        ที่ จ.ชลบุรีได้

สถานที่ปฏิบัติงาน