ตามนโยบายของผู้บริหาร บริษัทคิวทีซีกรุ๊ป จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน จึงจัดให้มี “โครงการเยี่ยมบ้านพนักงาน” 
เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน ระหว่างครอบครัวของพนักงาน พนักงาน และองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ

โดยปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนแผนกบุคคลและธุรการ
เดินทางเยี่ยมบ้านพนักงานและครอบครัว นายจิรวัฒน์ สอนสุวรรณ์  ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ ณ จ.อุบลราชธานี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น

Keep in touched with us via our social network channel

Tags: