เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด และคณะพนักงาน บริจาคอุปกรณ์ทางแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการเพื่อใช้สำหรับป้องกัน ควบคุม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

Tags: