บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุวรรณภูมิ จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดอ่างทอง

Tags: