ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ฐานทัพเรือสัตหีบ
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)